12Buy מתנות ממותגות
0
Page 1
0
Page 1
0
Subtotal: 0

הרשימה שלך עדיין ריקה

עוד שניה היא עולה על הקורקי ובורחת.

למה שלא נפנק אותה במשהו?

המוצרים שלנו

מדיניות פרטיות 2024

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מי אנחנו

אנחנו חברת 12 ביי פרומושיין בע"מ הבעלים והפעילה של אתר האינטרנט https://12buy.co.il/ העוסק במכירה ושיווק של מוצרים ללקוחות בתי עסק ולעובדים (להלן: "האתר" ו"המוצרים" בהתאמה).

למה מדיניות פרטיות זו נועדה?

יצרנו מדיניות פרטיות זו כי אנו מעריכים מאוד את הנתונים והמידע האישיים שלכם. הנכם מתבקשים לקרוא את מדיניות הפרטיות, שכן היא מכילה מידע חשוב על הנתונים והמידע האישיים שלכם וכיצד אנו משתמשים במידע זה.

אם יש לכם שאלות או חששות כלשהם נא לפנות אלינו בכתובת office@12buy.co.il.

הסכמה

על ידי שימוש באתר או רכישת המוצרים או מתן רשות למישהו אחר להשתמש בו בשמכם, הנכם מסכימים לאיסוף, שימוש, גילוי, העברה ואחסון, על פי מדיניות פרטיות זו, של כל הנתונים והמידע האישיים שלכם שיתקבלו על ידינו כתוצאה משימוש זה.

איזה מידע אנו עשויים לאסוף?

אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע אישי, כגון: נתונים אישיים עליכם לרבות (שם, כתובת, פרטי בית העסר לרבות ח.פ), כתובת דוא"ל, מס' טלפון, מידע על עסקאות לרבות מידע על תשלומים, כתובת IP ומידע אחר מדפדפנים או מחשבים.

כמו כן אנו עשויים לאסוף מידע לא אישי שהינו כל מידע שלא ניתן להשתמש בו לזיהוי האישי שלכם.

יתכן כי חלק מהמידע הוא בגדר חובה, וסופק לנו על ידיכם במסגרת תהליך השימוש באתר או קניית המוצרים שלנו, וחלקו נאסף על ידינו במהלך אספקת השירותים. לידיעתכם, חלק מהמידע עשוי להיות קשור לאנשים אחרים, ולכן יש לוודא כי הנכם מורשים לספק מידע זה.

איזה שימוש אנו עושים במידע שלכם?

 • נתונים אישיים/מידע אישי

בכל הנתונים האישיים שאנו אוספים נעשה שימוש באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו, ואנו עשויים להשתמש בהם למטרות הבאות:

 1. גישה ושימוש: אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים האישיים המסופקים לנו על ידיכם לצורך גישה לכל הפונקציות של האתר או תהליך קניית המוצרים, כדי לספק לכם גישה לפונקציה הנחוצה, ולנטר את השימוש שלכם בפונקציה זו.
 2. מטרות עסקיות של החברה: אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים האישיים המסופקים לנו על ידיכם כדי לסייע לנו לשפר את הפונקציות של האתר או תהליך קניית המוצרים, להבין טוב יותר את המשתמשים שלנו, לצורך התגוננות, זיהוי והתמודדות עם מעשי זדון, לאכיפת תנאי השימוש שלנו, וככלל לניהול השירותים והעסק שלנו.
 3. סיבה ספציפית: אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים האישיים שסופקו לנו על ידיכם בקשר לסיבה ספציפית זו. 
 4. שיווק: אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים האישיים שסופקו לנו על ידיכם כדי לפנות אליכם בעתיד למטרות השיווק והפרסום שלנו, לרבות וללא הגבלה כדי להודיע לכם על שירותים או מוצרים חדשים שאנו סבורים שעשויים לעניין אתכם, ולפתח חומרי קידום מכירות או שיווק ולספק לכם חומרים אלו, בהתאם להוראות הדין.
 5. סטטיסטיקות: אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים האישיים שסופקו לנו על ידיכם להפקת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע מצטבר.
 • מידע לא אישי

כיוון שמידע לא אישי אינו יכול לשמש לזיהוי אישי שלכם, אנו רשאים להשתמש במידע זה בכל דרך המותרת על פי החוק.

באיזה מידע אנו משתפים צדדים שלישיים?

 • נתונים אישיים

אין לנו כל כוונה למכור את הנתונים האישיים שלכם לכל צד שלישי אחר.

אך בנסיבות מסוימות אנו עשויים לגלות, לשתף או להעביר נתונים אישיים שלכם, ללא כל הודעה נוספת, כדלקמן:

 1. דרישות החוק - אם אנו סבורים בתום לב כי הגילוי נדרש על פי החוק, לרבות אך ללא הגבלה, צווים של כל ישות ממשלתית, בית משפט או ישות שיפוטית אחרת, בכל תחום שיפוט. 
 2. מניעת מעשי זדון - אם אנו סבורים בתום לבי כי הגילוי נדרש כדי למנוע על פעילות בלתי חוקית, הונאה או עוולה אזרחית.
 3. מטרות עסקיות:  במסגרת פיתוח העסק שלנו אנו עשויים למכור או לקנות עסקים או נכסים. במקרה של מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או אירוע דומה אחר, נתונים אישיים עשויים להוות חלק מהנכסים המועברים. הנכם מאשרים ומסכימים בזאת כי כל יורש או רוכש של החברה (או נכסיה) ימשיך להחזיק בזכות להשתמש בנתונים ובמידע האישיים שלכם על פי תנאי מדיניות פרטיות זו.
 4. שיווק - אנו עשויים לגלות נתונים אישיים למטרת שיווק או פרסום השירותים באמצעות חברות שיווק ופרסום אונליין.
 5. סטטיסטיקות - אנו עשויים לגלות נתונים אישיים למטרת הפקת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע מצטבר, שיועברו לצדדים שלישיים לצורך קידום המוצרים.
 6. שותפי משלוח – אנו עשויים לגלות מידע לגורמים המסייעים לנו לשלוח לכם את המוצרים שהוזמנו על ידיכם.
 7. חברות מחשבים – המתחזקות ומטפלות באתר שלנו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נספק חלק מהנתונים האישיים שלכם לצד האחר של עסקה, שהנכם עשויים להיות מעוניינים להשתתף בה כקונה או כמוכר. אנו נעשה זאת כדי ליצור אמון בין הצדדים לעסקה זו.

 • מידע לא אישי

כיוון שמידע לא אישי אינו יכול לשמש לזיהוי אישי שלכם, אנו רשאים לגלות מידע זה בכל דרך המותרת על פי החוק.

מה לגבי ילדים?

איננו מרשים ביודעין לילדים שגילם למטה מ-13 שנים להשתמש באתר, לגלות מידע או נתונים אישיים, ואיננו מרשים ביודעין למשתמשים שלנו לשתף בנתונים או במידע אישיים, על או מילד שגילו למטה מ-13 שנים. אם נגלה כי גיל המשתמש למטה מ-13 שנים, או שהאתר מכיל מידע או נתונים אישיים, על או מילד שגילו למטה מ-13 שנים, אנו נמחק את כל הנתונים והמידע האישיים שסופקו על ידי משתמש זה והחשבון שלו בהקדם האפשרי. אם ידוע לכם על משתמש באתר שגילו למטה מ-13 שנים, או אם הנכם סבורים שיש לנו מידע או נתונים אישיים, על או מילד שגילו למטה מ-13 שנים, נא לדווח לנו על כך בכתובת office@12buy.co.il.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

האתר עשוי להכיל, או שצדדים שלישיים עשויים לספק, קישורים לאתרים, שירותים או מקורות מידע אחרים. כיוון שאין לנו כל שליטה על אתרים ומקורות מידע אלו, הנכם מאשרים ומסכימים בזאת כי אנו לא נישא בכל אחריות לזמינות של אתרים או מקורות אלו, וכי איננו תומכים ואיננו נושאים בכל אחריות או חבות לכל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים המצויים או הזמינים באתרים או מקורות מידע מעין אלו.  הנכם מאשרים ומסכימים בזאת כי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות לכל נזק או הפסד שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או ההסתמכות על כל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים הזמינים בתוך או באמצעות כל אתר או מקור מידע מעין אלו.

אחסון ואבטחה

אנו מחויבים להגן על המידע והנתונים האישיים שלכם, וננקוט בכל הצעדים הסבירים מבחינה טכנית, המקובלים בענף שלנו, כדי לשמור על המידע שלכם מאובטח ומוגן מפני אובדן, שימוש בלתי הולם או שינוי. אך אם הבחנתם בסיכון או בהפרות אבטחה כלשהן, נא לדווח לנו על כך בכתובת office@12buy.co.il, כדי שנוכל לפתור את הבעיה בהקדם האפשרי.

אנו ממליצים לכם להשתמש, לגלות ולשתף במידע ובנתונים האישיים שלכם בזהירות, ולא לתת מידע ונתונים אישיים אלא אם כן יש צורך בכך, שכן איננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים באינטרנט או לשלוט במעשיהם של משתמשים אחרים בשירותים, שבחרתם לשתף עמם את המידע והנתונים האישיים שלכם.

דיוור ישיר

בהתאם להסכמתך, ככל שתתקבל לפי דין, אנו נהיה רשאים לפנות אליכם מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקס', מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת בכפוף לכך שלא נתקבלה מכם הודעה אחרת בכל עת. במידה ותרצו לבטל את הסכמתכם, אנא פנה אלינו באמצעות הדוא"ל המופיע מטה בצירוף פרטיכם המזהים.

הודעה והסרה

הנכם רשאים, בכל עת, להודיע לנו כי ברצונכם להסיר את הנתונים האישיים שלכם מהשרתים שלנו באמצעות בקשה בכתב אל office@12buy.co.il, ואנו נסיר את הנתונים האישיים שלהם בהקדם האפשרי.

לידיעתכם, לאחר הסרה מעין זו של נתונים אישיים לא תוכלו עוד להשתמש בשירותים שלנו, אלא אם כן תספקו לנו את הנתונים האישיים הדרושים שנית.

כמו כן הנכם רשאים לקבל עותק של המידע האישי שלכם הקיים ברשותנו, וכן לבקש לתקן את המידע הנ"ל ככל שהנכם סבורים כי הוא שגוי.

האמור לעיל לא יחול על נתונים שכבר סופקו לצדדים שלישיים, על פי תנאי מדיניות פרטיות זו.

קבצי קוקיס

קבצי קוקיס נחוצים לשירותים כדי לספק לכם את הפונקציות הטובות ביותר.

השימושים שלנו בקבצי קוקיס כוללים, אך ללא הגבלה: אחסון שמות המשתמש והסיסמאות שלכם; ניתוח השימוש באתר; התאמה אישית של האתר; והתאמה אישית ואספקה של פרסומות העשויות להיות מוצגות בפניכם. ככל שנאמץ טכנולוגיות נוספות, אנו עשויים גם לאסוף מידע נוסף באמצעות שיטות אחרות.

דפדפנים רבים מקבלים אוטומטית קבצי קוקיס, אך ביכולתכם לשנות את הגדרת הדפדפן שלכם כדי לדחות קבצי קוקיס בסעיף העזרה של הדפדפן שלכם. אם בחרתם לדחות קבצי קוקיס, נא לשים לב שיתכן שלא תוכלו להיכנס, להתאים אישית או להשתמש בחלק מתכונות האתר.  קבצי פלאש קוקיס פועלים אחרת מקבצי קוקיס של דפדפן, וכלי ניהול קבצי קוקיס הזמינים בדפדפן אינטרנט לא יסירו קבצי פלאש קוקיס.

תנאים אחרים

 1. שינויים במדיניות פרטיות זו

פעילותנו העסקית עשויה להשתנות מעת לעת. כתוצאה מכך, לעתים עלינו לעשות שינויים במדיניות פרטיות זו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת (להלן ביחד: "שינויים"). שינויים במדיניות פרטיות זו יוצגו באתר עם שינוי בתאריך "עדכון אחרון" בראש מדיניות פרטיות זו. נא לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת, ובעיקר לפני שהנכם מספקים מידע או נתונים אישיים כלשהם. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך המצוין לעיל. השימוש המתמשך שלכם באתר לאחר כניסתם לתוקף של כל השינויים במדיניות פרטיות זו מהווה קבלה מצדכם של שינויים אלו. אם כל שינוי במדיניות זו אינו מקובל עליכם, הסעד היחיד העומד לרשותכם הוא להפסיק לגשת, לדפדף ולעשות כל שימוש אחר בשירותים.

 1. יישוב מחלוקות

מדיניות פרטיות זו תשלט על ידי דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת העשויה להתעורר בקשר למדיניות פרטיות זו תובא בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל, שתוענק לו סמכות שיפוט בלעדית.

 

רשימת ההפתעות
Sign in

No account yet?